Winkelketen Makro Cash & Carry Belgium vraagt bescherming tegen schuldeisers

Posted on

Het bedrijf dient meer specifiek een verzoekschrift in voor een procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) door overdracht onder gerechtelijk gezag. Die procedure maakt het mogelijk om de activiteiten geheel of gedeeltelijk over te dragen. “De raad van bestuur van Makro Cash & Carry Belgium wil met de stap de levensvatbare economische activiteiten van het bedrijf beschermen”, zo meldt het bedrijf in een mededeling.

Makro Cash & Carry Belgium telt zeventien winkels: elf winkels van horecagroothandel Metro en zes vestigingen van supermarktketen Makro. Er werken in totaal zowat 2.000 mensen. Het bedrijf, dat al jaren met moeilijkheden kampt, werd in juni nog overgenomen door investeerder Bronze Properties.

“De financiële moeilijkheden waarmee het bedrijf te kampen heeft, vormen een bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit”, klinkt het. “Het bedrijf heeft een staat van insolventie tot nu toe alleen maar kunnen afwenden door regelmatige en zeer grote kapitaalverhogingen, gefinancierd door voormalig aandeelhouder Metro AG.”

Bronze Properties zegt dat de huidige structuur van de bedrijfsactiviteiten van Makro Cash & Carry Belgium, die georganiseerd zijn binnen één juridische entiteit, economisch onhoudbaar is. De voorbije maanden hebben verschillende partijen wel interesse getoond in de overname van de activiteiten van Metro, van bepaalde activiteiten van Makro of van Makro-winkels. Maar geen enkele geïnteresseerde partij heeft voorgesteld om het bedrijf in zijn geheel over te nemen, beklemtoont Bronze Properties.

Vakbonden Makro hekelen “propere handen”-operatie door vroegere Duitse eigenaar

De vakbonden bij Makro Cash & Carry Belgium halen donderdag uit naar de voormalige eigenaar van de winkelketen, het Duitse Makro AG. Die verkocht zijn verlieslatende Belgische activiteiten net voor de zomer aan Bronze Properties, dat donderdag op zijn beurt aankondigde dat het voor de Makro- en Metro-winkels een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd.

Delen van het bedrijf, dat zo’n 2.000 werknemers telt in ons land, zullen mogelijk een nieuwe eigenaar vinden, maar de vakbonden vrezen toch voor veel ontslagen. “De belastingbetaler zal hiervan financieel de gevolgen dragen, want het personeel zal moeten aankloppen bij het Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO), en geen ontslagvergoeding uitbetaald krijgen van de oude werkgever”, zegt ACV Puls, die dat “schandalig” vindt. “Metro AG blijft buiten het vizier, want zij zijn geen aandeelhouder meer. Zij hebben dus geen enkele verantwoordelijkheid meer naar het personeel en hun beurskoers zal zeker niet lijden onder de aankondiging van vandaag”.

Ook de BBTK, bij monde van secretaris Jan Meeuwens, heeft hier bedenkingen bij. “Wat Metro AG deed was wettelijk, maar ik stel er mij ernstige vragen bij. Dit lijkt op een ‘Operatie schone handen’”. Meeuwens wijst erop dat de overnemer Bronze Properties niets anders doet dan zieke bedrijven overnemen, waarvan men dan de gezonde delen verkoopt en de rest failliet laat gaan. Hij sluit zelfs niet uit dat de Duitse moedermaatschappij opnieuw interesse zal tonen in een -winstgevend- deeltje van zijn vroegere Belgische dochter.

BBTK raadpleegt volgende week zijn achterban bij Makro Cash & Carry, en verwacht heel wat ongeruste vragen van het personeel. “We stellen ons ook vragen bij het beeld dat de directie schetst als zouden er al veel geïnteresseerden zijn. En we zijn zeer ongerust over de delen die uiteindelijk niet verkocht zullen geraken.”

Zowel ACV Puls als BBTK verwachten dat potentiële overnemers vooral interesse zullen tonen in de elf horecawinkels van Metro, die globaal winstgevend zijn. De zes Makro-winkels zijn verlieslatend. ACV Puls meent dat er ook interesse zal zijn voor de doe-het-zelf-afdeling, de Work Centers. “Maar voor het personeel betekent het in de praktijk nog maar eens zes maanden absolute onzekerheid.” Personeelsleden die niet bij een nieuwe werkgever terechtkunnen, zullen uiteindelijk in een faillissement terechtkomen en bij het FSO moeten aankloppen, waar ze maximaal 25.000 euro schadevergoeding zullen ontvangen. “Veel personeelsleden hebben dertig of veertig jaar dienst, Metro AG was perfect in staat geweest om een gewone opzegvergoeding uit te betalen, in plaats van de belastingbetaler (FSO, red.)”, hekelt Kristel Van Damme van ACV Puls.

Jan Meeuwens vreest ook voor “cherrypicking” bij de overname van personeel. “Mensen die ouder en dus duurder zijn, beschermde personeelsleden,… dreigen niet te worden overgenomen. Zij hebben het ook moeilijker om een nieuwe job te vinden.”

Het nieuws van de aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie leidde donderdag niet tot stakingen. ACV Puls, bij monde van vakbondsafgevaardigde Johan Van Loon, zegt dat het weinig zin heeft om te staken omdat de rechtbank nu aan zet is, al sluit hij spontane acties de volgende weken niet uit. Bij het BBTK wil men eerst de achterban raadplegen alvorens uitspraken te doen over mogelijke stakingen. “Maar ik sluit ze niet a priori uit”, zegt Meeuwens.

Het is afwachten of de ondernemingsrechtbank van Antwerpen het verzoekschrift voor gerechtelijke reorganisatie goedkeurt. Dat verzoekschrift werd donderdag ingediend door de directie, de rechter heeft dan veertien dagen de tijd om een beslissing te nemen. Volgens ACV-vakbondsafgevaardigde Van Loon is het voordeel van deze procedure dat de werkgelegenheid een belangrijke rol krijgt toebedeeld. “Een lager bod dat meer jobs garandeert, kan door de rechter in overweging genomen worden”. Ook hebben de vakbonden spreekrecht en kunnen ze inzage vragen in het dossier. “We gaan hier dan ook gebruik van maken”, aldus Van Loon.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Facebook Verified Badge for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services