Werkloosheid in Vlaanderen gedaald met 5 procent

Posted on

Themabeeld ©  MARC HERREMANS – MEDIAHUIS

De werkloosheid in Vlaanderen is in augustus op een jaar tijd met 5 procent gedaald tot 188.784 werkzoekenden zonder werk. De werkloosheidsgraad komt zo uit op 5,9 procent, zo meldt de arbeidsbemiddelaar VDAB.

jvhBron: BELGA

Vrijdag 2 september 2022 om 10:57

Ten opzichte van de maand voordien, nam de werkloosheid in Vlaanderen wel toe, met ongeveer 3.800 mensen. In augustus stroomden 23.090 burgers in als werkzoekende zonder werk, terwijl  maar 19.258 werkzoekenden zonder werk uitstroomden uit de cijfers. Tachtig procent van de uitstroom betreft mensen die werk vonden.

“Deze stijging is wellicht deels te verklaren door het aantal afgestudeerden uit het hoger onderwijs die nog op zoek zijn naar werk of beginnen te zoeken na de zomervakantie. Grote conclusies kunnen we uit deze lichte stijging niet trekken, de krapte op onze Vlaamse arbeidsmarkt is nog steeds erg nijpend”, voegt Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) toe.

De werkzoekendengraad bedraagt 5,9 procent. In augustus 2021 was dat nog 6,3 procent. Het gaat om de verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk in Vlaanderen ten opzichte van de Vlaamse beroepsbevolking.

Bij de jongeren (-25 jaar) daalde de werkloosheid tegenover een jaar eerder met 8,8 procent tot 30.642 personen. Bij de 60-plussers is er een daling met 6 procent tot 22.625.

De langdurige werkloosheid nam met 5,5 procent af: 66.170 personen werkzoekenden zitten al twee jaar of langer zonder werk.  Het aantal werkzoekenden zonder werk daalde op jaarbasis het sterkst in de categorie van mensen die 1 tot 2 jaar werkloos zijn (-22,3 procent). Het aantal mensen dat minder dan één jaar werkzoekende is, nam wel toe: +2,8 procent tot 92.914 personen.

Tot slot hebben 40.009 werkzoekenden weinig kennis van het Nederlands, een stijging met net geen 12 procent.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Facebook Verified Badge for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services