Oplossing eindtermen: focus op Nederlands, talen en STEM-vakken

Posted on

Er is witte rook aan het Martelaarsplein in Brussel. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft samen met de onderwijsverstrekkers een oplossing gevonden in de eindtermensaga. De onderwijspartners moesten opnieuw rond de tafel gaan zitten nadat het Grondwettelijk Hof in juni de eindtermen vernietigde.

De nieuwe eindtermen zullen vertrekken vanuit de bestaande (maar vernietigde) eindtermen. Met een kaasschaaf zullen ze minder omvangrijk en gedetailleerd worden. Onder meer herhalingen en gedetailleerde beschrijvingen en voorbeelden verdwijnen. Opvallend: alle zestien sleutelcompetenties zullen worden behouden.

Er wordt voor het eerst wel een duidelijke prioriteit gelegd bij de drie “meest cruciale competenties”: Nederlands, talen en wiskunde-wetenschappen – de zogenaamde STEM-vakken. “We blijven ambitieus voor meer onderwijskwaliteit én we durven keuzes te maken”, aldus minister Weyts. “De eerste focus ligt op Nederlands, talen, en wiskunde-wetenschappen. Dat zijn de vakken die alle andere vakken mogelijk maken.”

Omdat het gaat om “minimumdoelen”, zullen de scholen aangemoedigd worden om ver boven de lat te gaan. “Minimumdoelen benadrukt dat scholen bovenop wat de overheid vraagt nog veel verder mogen gaan en leerlingen nog veel meer mogen bijbrengen. Er blijft natuurlijk ook de nodige ruimte voor een eigen pedagogisch project”, klinkt het.

In het beroeps secundair onderwijs (BSO), Technisch Secundair Onderwijs (TSO) en Kunstsecundair Onderwijs (KSO) krijgen de ambities van de minimumdoelen een aangepaste vertaling, die maximaal rekening houdt met de eigenheid van deze onderwijsvormen. “Er is een balans tussen een sterke basisvorming en voldoende ruimte voor de beroeps specifieke vorming”, klinkt het. Concreet zullen leerlingen van het bso, tso en kso algemene leerstof kunnen uitdiepen in praktijkvakken. “Zo kan een leerling-vloerder oppervlaktematen ook aanleren tijdens praktijklessen, in plaats van exclusief in de wiskundeles”, klinkt het.

Overkoepelende commissie

Volgens de partners is er nu “een duidelijk kader en een goed doorgesproken methodiek”. Nieuw is dat er een overkoepelende commissie – die het overzicht moet bewaren – in het leven wordt geroepen. Die ontbrak bij de ontwikkeling van de vernietigende eindtermen.

De komende weken en maanden zal die commissie een concreet voorstel van gereduceerde en versoberde minimumdoelen voorleggen aan de ontwikkelcommissies, die zich eerder al per vakgebied over de minimumdoelen bogen. In die ontwikkelcommissies zitten zowel wetenschappelijke experts, leerkrachten en vertegenwoordigers van de onderwijskoepels. Zij zullen het voorstel bespreken en aanpassen. Als een ontwikkelcommissie geen consensus kan vinden, dan zal de overkoepelende commissie de knoop doorhakken.

De onderwijspartners schuiven een ambitieuze timing naar voor. Het arrest van het Grondwettelijk Hof geeft eigenlijk tijd tot september 2025, maar het is de bedoeling om de nieuwe minimumdoelen voor 2de en 3de graad reeds klaar te hebben in maart 2023. Daarna krijgt het Vlaams Parlement het laatste woord en kunnen de minimumdoelen vanaf 1 september 2023 uitgerold worden in de derde graad.

Opmerkelijk: de afgesproken methodiek zal ook gebruikt om minimumdoelen uit te werken voor de eerste graad secundair onderwijs. “Het is immers de bedoeling dat de minimumdoelen een coherent geheel vormen, waarbij leerlijnen slim doorlopen”, aldus het kabinet-Weyts. “Vervolgens willen de onderwijspartners op hetzelfde elan verder gaan en een kwarteeuw na de introductie van de huidige eindtermen in het basisonderwijs ook moderne minimumdoelen ontwikkelen voor kleuter- en lager onderwijs.”

Jasaseosmm.com Smm Panel is het beste en goedkoopste smm-wederverkoperpaneel voor instant Instagram-likes en volgers, Buy Verification Badge, YouTube-views en abonnees, TikTok-volgers, telegramservices en vele andere smm-services. telegram en vele andere smm-diensten.Buy Twitter Verified Badge