Commissievoorzitter Von der Leyen: “Afroming overwinsten energiebedrijven moet meer dan 140 miljard euro opleveren”

Posted on

Het was al bekend dat de Commissie een plafond (‘cap’) zal voorstellen op de winsten die bedrijven maken die elektriciteit produceren uit bijvoorbeeld duurzame energie en kernenergie. Zij produceren tegen een lage kostprijs, maar profiteren van de hoge elektriciteitsprijzen, die bepaald worden door de laatste aanbieder die op de markt nodig is om aan de vraag te voldoen – vandaag het peperdure gas. De details van het voorstel worden later op de dag gepresenteerd, maar volgens voorzitter von der Leyen moet de ingreep dus 140 miljard euro opleveren. Uit documenten die dinsdag uitlekten, zou de Commissie de winsten boven een elektriciteitsprijs van 180 euro per megawattuur willen afromen.

“Deze bedrijven hebben totaal onvoorziene inkomsten, die hun stoutste dromen te boven gaan”, legde Von der Leyen uit. “In onze sociale markteconomie geldt winst maken als een goede zaak. Maar in deze tijden is het verkeerd om buitengewone recordwinsten te boeken – dankzij de oorlog en ten koste van de consument. In deze tijden moet winst worden gedeeld en ten goede komen aan degenen die daar het meest behoefte aan hebben.”

Van de grote olie-, gas- en steenkoolbedrijven verwacht de Commissie een “crisisbijdrage”, zei Von der Leyen. Ook daarover trad ze niet in detail, maar Commissiedocumenten die al circuleerden, suggereren dat die bijdrage zal worden vastgelegd op 33 procent van dat deel van de jaarwinst dat hoger ligt dan een drempel van 20 procent boven de gemiddelde winst van de drie voorafgaande jaren. Woensdagmiddag, omstreeks 14.30 uur, stellen vicevoorzitter Frans Timmermans en commissaris voor Energie Kadri Simson het energiepakket voor. Op 30 september willen ze dat voorleggen aan de Europese ministers van Energie, die dan opnieuw bijeenkomen in Brussel.

“Dit zijn allemaal noodmaatregelen en tijdelijke maatregelen waar we aan werken, zoals ook onze discussies over prijsplafonds”, schetste Von der Leyen. Maar over die laatste maatregel, waar onder meer België hard op aandringt, kon ze tijdens haar toespraak nog niets zeggen. De energieministers vroegen de Commissie een algemeen prijsplafond op gas te onderzoeken, maar zelf is ze daar een koele minnaar van. Mogelijk levert het Commissiewerk pas over enkele weken resultaat op. Maar hoe dan ook blijft het realiseren van lagere gasprijzen de doelstelling, zei von der Leyen.

Ze legde ook uit hoe de Commissie de impact van de gasprijs op de vorming van de elektriciteitsprijs wil verminderen. Von der Leyen stelt een “diepgaande en omvangrijke hervorming” van de elektriciteitsmarkt in het vooruitzicht. “De huidige opzet voor de elektriciteitsmarkt doet de consument geen recht meer. De voordelen van goedkope energiebronnen moeten ook de consument ten goede komen.”

Tot slot zullen energiebedrijven die met financiële problemen kampen, op liquiditeitssteun kunnen rekenen. In oktober zal de Commissie daarom een hervorming van de tijdelijke kaderregeling voor staatssteun voorstellen. Die moet overheidsgaranties mogelijk maken.

“Handelsbeleid moet nieuwe afhankelijkheid van grondstoffen vermijden”

Om te vermijden dat de Europese Unie voor kritieke grondstoffen als lithium en zeldzame aardmetalen afhankelijk wordt van derde landen zoals ze dat is/was voor olie en gas, moet het handelsbeleid van de Europese Unie een boost krijgen. Von der Leyen wil daarom voortmaken met de ratificatie van de akkoorden die al met Chili, Mexico en Nieuw-Zeeland afgesloten werden, en wil de onderhandelingen met Australië en India een nieuwe impuls geven.

“Lithium en zeldzame aardmetalen zijn momenteel gas en olie aan het vervangen als middelpunt van onze economie. Tegen 2030 zal onze vraag naar zulke zeldzame aardmetalen vervijfvoudigd zijn”, zei von der Leyen in Straatsburg. “Dit is een goed teken, want het betekent dat onze Europese Green Deal snel vooruitgaat. Maar het minder goede nieuws is dat één land de markt domineert”, verwees ze naar China.

Bijna 90 procent van de zeldzame aardmetalen en 60 procent van het lithium worden vandaag in China verwerkt. Met een nieuwe verordening inzake kritieke grondstoffen wil de Commissie garanderen dat de EU toegang blijft hebben tot zulke grondstoffen. “En voor wanneer de bevoorrading in gevaar komt, zullen we strategische reserves aanleggen”, zei von der Leyen. “We weten dat deze aanpak kan werken. Vijf jaar geleden lanceerde Europa een alliantie voor batterijen. Binnenkort zal twee derde van de batterijen die we nodig hebben in Europa worden geproduceerd.”

De verwerking van kritieke grondstoffen is een zaak, het veiligstellen van de leveringen een andere. Daarvoor wil de Commissie zich dus beroepen op het handelsbeleid van de EU. “Nieuwe partnerschappen zullen niet alleen onze vitale belangen centraal stellen, maar ook onze waarden. Met gelijkgestemde partners kunnen we handel drijven die de rechten van werknemers centraal stelt en waarbij de hoogste milieustandaarden gelden”, aldus von der Leyen. “Daarom moeten we onze banden met betrouwbare landen en met belangrijke groeiregio’s updaten.”

Verdedigingsmuur rond Europese democratie

De Europese Commissie wil iij het democratisch bestel in de Unie beter beschermen. Zowel de aanvallen van buitenlandse mogendheden als de aantasting van de democratie door binnenlandse krachten, bijvoorbeeld door het beknotten van de rechterlijke macht, wil ze nog feller gaan bestrijden.

De EU beschikt reeds over instrumenten om buitenlandse investeringen in Europese bedrijven te screenen op veiligheidsrisico’s. “Als we dat voor onze economie doen, moeten we dan niet hetzelfde doen voor onze waarden?”, vroeg von der Leyen retorisch. “We moeten ons beter beschermen tegen kwaadwillige inmenging.”

Met een wetgevend pakket ‘Verdediging van de democratie’ wil de Commissie heimelijke buitenlandse invloed en schimmige financieringsstromen aan het licht brengen. “Van geen enkele autocratie zullen wij accepteren dat zij met haar Trojaanse paard onze democratieën van binnenuit aanvalt”, zei von der Leyen. Ze vermelde een incident aan de Universiteit van Amsterdam, waar een vermeend onafhankelijk onderzoekscentrum eerder dit jaar gesloten werd omdat het feitelijk door China werd gefinancierd.

Maar de Commissie wil de Europese democratie ook beschermen tegen aantastingen van binnenuit. Zoals bekend liggen met name Hongarije en Polen onder vuur voor aantastingen van de rechtsstaat, maar von der Leyen noemde geen lidstaten bij naam in haar toespraak. “We zullen blijven aandringen op rechterlijke onafhankelijkheid”, zei ze wel.

De Duitse ging dieper in op corruptie, en stelde maatregelen in het vooruitzicht om het wetgevend kader voor de bestrijding ervan te updaten. “We zullen zorgen voor strengere normen voor delicten als onrechtmatige verrijking, ongeoorloofde beïnvloeding en machtsmisbruik, naast de meer klassieke delicten als omkoping”, zei ze. “En we zullen ook voorstellen corruptie op te nemen in onze sanctieregeling op het gebied van de mensenrechten, ons nieuw instrument ter bescherming van onze waarden in het buitenland.”

Volgens von der Leyen holt corruptie het vertrouwen in de instellingen uit. “We moeten daarom terugvechten met alle middelen die het recht biedt”, zei ze, alvorens de begin dit jaar overleden voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli te citeren: “Democratie is niet uit de mode geraakt, maar moet zichzelf wel opnieuw uitvinden om het leven van mensen te blijven verbeteren”.

Eerder in haar toespraak haalde von der Leyen de verdediging van de democratische beginselen al aan toen ze het over de Russische oorlog in Oekraïne had. Die oorlog beschouwt ze als een gevecht van “autocratie tegen democratie”.

Russische oorlog in Oekraïne is gevecht van “autocratie tegen democratie”

De Russische oorlog in Oekraïne beschouwt Von der Leyen als een gevecht van “autocratie tegen democratie”. “Dit is niet alleen een oorlog die Rusland tegen Oekraïne begonnen is”, zei ze. “Dit is een oorlog tegen onze energie, tegen onze economie, tegen onze waarden en tegen onze toekomst. Dit gaat om autocratie tegen democratie.”

Von der Leyen heeft er vertrouwen in dat Rusland het onderspit zal delven in het conflict. “Ik sta hier met de overtuiging dat met de nodige moed en solidariteit, Poetin zal falen en Oekraïne en Europa zullen zegevieren.”

De Europese solidariteit met Oekraïne zal niet verslappen, zei von der Leyen. Europa blijft aan de kant van Kiev staan. “Met wapens. Met geld. Met open armen voor vluchtelingen. En met de zwaarste sancties ooit.” De Commissievoorzitter somde op hoe de sancties volgens haar wel degelijk een impact hebben: de Russische financiële sector ligt lam, bijna duizend internationale bedrijven hebben het land verlaten, er worden 75 procent minder auto’s geproduceerd dan vorig jaar, luchtvaartmaatschappij Aeroflot houdt toestellen aan de grond omdat er geen reserveonderdelen meer zijn… “De Russische economie ligt in puin”, aldus von der Leyen.

Ze kondigde twee nieuwe maatregelen aan ten voordele van de Oekraïense bevolking. Er wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de heropbouw van beschadigde Oekraïense scholen en Oekraïne wordt opgenomen in de Europese ruimte met gratis roaming.

Niet toevallig was Olena Zelenska, de echtgenote van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, in het parlement in Straatsburg te gast om de toespraak van von der Leyen bij te wonen. De Commissievoorzitter kondigde aan dat ze woensdag nog naar Kiev afreist voor een gesprek met Zelenski. Ze wil het onder meer hebben over de integratie van Oekraïne in de Europese interne markt. “Onze interne markt is een van Europa’s grootste succesverhalen. Het is de hoogste tijd om onze Oekraïense vrienden hierin te laten delen.” Eerder dit jaar werd Oekraïne al aangesloten op het Europese elektriciteitsnet.

Vier dagen na de start van de Russische oorlog in Oekraïne op 24 februari vroeg Kiev kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie aan. Op 23 juni hebben de Europese staatshoofden en regeringsleiders die status officieel toegekend.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Facebook Verified Badge for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services