Balans restbank Dexia met een vijfde gekrompen dankzij hogere rente

Posted on

De balans van Dexia is aan het slot van het eerste halfjaar met 21 procent gedaald tot 77,8 miljard euro. De sterke daling is vooral te danken aan de renteverhoging en in mindere mate aan de verdere afbouw van activa, zo meldde de bank in afwikkeling donderdag.

mtmBron: BELGA

Donderdag 1 september 2022 om 19:17

Dexia ging ten onder tijdens de bankencrisis van 2008. De Belgische bankpoot werd in 2011 uit de groep gelicht en omgedoopt tot Belfius. De restbank Dexia is sindsdien bezig haar activiteiten, zoals leningen en obligaties, geordend af te bouwen. Eind vorig jaar was de balans onder de kaap van 100 miljard euro gedoken tot 98,7 miljard. De balans nam met bijna 21 miljard euro verder af tot 77,8 miljard euro eind juni.

Die krimp is voor net 20 miljard euro toe te schrijven aan de impact van de hogere rentes. Door de hogere rente moet Dexia minder onderpand neertellen (‘cash collateral’, -9,6 miljard euro op de balans) en zijn de zogenaamde reëlewaarde-elementen 10,3 miljard euro lager. De zogenaamde cash collateral komt neer op het bedrag dat Dexia betaalt als borgstelling voor derivaten zoals renteswaps. Dexia sloot die contracten af voor het uitbreken van de noodlottige financiële crisis om zich in te dekken tegen een stijging van de rente. Met de aanhoudende lage rentes moest Dexia onderpand verstrekken, maar de hogere rente brengt nu dus minder kosten met zich mee. Voorts deed de afbouw van activa de balans met 1,6 miljard euro krimpen.

Ditmaal is er sprake van 138 miljoen euro nettowinst, tegenover 206 miljoen euro halfjaarverlies twaalf maanden eerder. De winst is te danken aan “boekhoudkundige volatiliteitselementen” (+320 miljoen euro ).

“De sterke vermindering van het cash collateral en de reëlewaarde-elementen, een logisch gevolg van de rentestijging, vertaalde zich in een zeer uitgesproken afname van het balanstotaal en de financieringsbehoefte van Dexia, waardoor de groep beter bestand is tegen eventuele liquiditeitsstress”, besluit gedelegeerd bestuurder Pierre Crevits in het persbericht.

Sinds begin 2022 is de staatswaarborg van de Franse en Belgische overheid voor Dexia verlengd voor een periode van tien jaar. Het nieuwe garantieplafond bedraagt 75 miljard euro, waarvan België 53 procent op zich neemt.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Facebook Verified Badge for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services